Vakgroep GWW en Bouw: Handreiking Hefbomen voor circulair inkopen in de Bouw en GWW

De PIANOo vakgroep Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en Bouw heeft een praktische handreiking gemaakt waarin 11 hefbomen staan beschreven die een circulaire inkoop in de utiliteitsbouw en de GWW kunnen versnellen. Hefbomen zijn oplossingsrichtingen die de transitie versnellen en uitvoerbaar zijn. Twijnstra Gudde heeft onder begeleiding van de vakgroep onderzocht welke hefbomen een circulaire inkoop versnellen. Deze hefbomen zijn beoordeeld op transitie versnellend vermogen en uitvoerbaarheid. Uit deze beoordeling is een shortlist van 11 hefbomen gekomen waarmee overheden op korte termijn aan de slag kunnen.

Related posts