Innovatiegericht inkopen tijdens IEXPO 2018

Tijdens de Innovation Expo 2018 (IEXPO) besteedden verschillende sessies aandacht aan de inkoop van innovaties. De sessie van PIANOo stond in het teken van samenwerking tussen overheden en marktpartijen bij maatschappelijk relevante innovaties. Een goede samenwerking tussen overheid en marktpartijen is essentieel. Zowel leverancier, inkoopadviseur, opdrachtgever/budgethouder, projectleider en bestuurder zijn betrokken bij het inkopen van een innovatie. Wat zijn hierbij de aandachtspunten voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever? En hoe kunnen de beschikbare instrumenten en procedures stimulerend of juist belemmerend werken voor het beoogde doel?

Related posts