Verslag bijeenkomst: Practise what you preach in de biobased economy

Biobased inkopen is in opkomst. En dat is nodig, biobased inkopen helpt bij het terugdringen van de CO2 uitstoot en inzet van primaire grondstoffen. Nederland heeft hoge ambities op dit vlak. Veel gaat al goed, maar er zijn ook uitdagingen. Op 30 augustus 2018 organiseerde RVO.nl en PIANOo samen met de Green Chemistry Campus een bijeenkomst op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid. Centraal stond de vraag hoe deze groepen nader tot elkaar kunnen komen.

Related posts