Open House als inkoopmethodiek binnen het sociaal domein

Gemeenten passen Open House in de praktijk toe bij inkopen binnen het sociaal domein. Naast (quasi) inbesteden, subsidie en de overheidsopdracht is Open House een instrument voor gemeenten om hun publieke taak te vervullen. PIANOo heeft een handreiking gemaakt waarin Open House als inkoopmethodiek nader wordt toegelicht.

Related posts