Vijf vragen en antwoorden over Beter Aanbesteden

Welke initiatieven ontplooit Den Haag eigenlijk allemaal als het gaat om Beter Aanbesteden? Miliza Does, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft antwoord op 5 vragen. In de Actieagenda Beter Aanbesteden staan 23 acties om de aanbestedingspraktijk soepeler te laten verlopen voor ondernemers en aanbestedende diensten. De rode draad van de Actieagenda is bewustwording – zowel politiek als ambtelijk – over het belang van inkoop en aanbesteding.

Related posts