Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

De meeste gemeenten kopen hun Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg in via een procedure, die inhoudelijk gezien neerkomt op een open house-procedure.  De gemeente contracteert in dat geval alle aanbieders die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en voorwaarden, de cliënt maakt de uiteindelijke keuze voor de zorgaanbieder. Dit blijkt uit de Monitor Gemeentelijke zorginkoop die PIANOo liet uitvoeren door het Public Procurement Research Centre (PPRC) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onder 380 gemeenten. De Monitor geeft inzicht in de manier waarop gemeenten Wmo- en Jeugdhulp inkopen, welke afwegingen zij hierbij maken en de knelpunten die zij daarbij ervaren. 

Related posts