Jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Het aantal klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) is stabiel gebleven. Tussen 1 maart 2017 en 1 maart 2018 zijn 59 klachten ingediend. Een jaar eerder waren dat 57 klachten. Het aantal deelklachten is wel toegenomen: werden er vorig jaar 88 deelklachten ingediend, in dit rapportagejaar waren dat er 117. De jaarrapportage is aangeboden aan de Tweede Kamer en wordt tijdens het Algemeen Overleg Aanbesteden van 24 mei 2018 besproken.

Related posts