Privacy

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jkdynamiek.

JKdynamiek kan op geen enkele wijze, zowel privé als zakelijk, aansprakelijk worden gesteld. Zie tevens de algemene bepalingen/condities conform de gedeponeerde voorwaarden.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies beheren (toestaan, blokkeren of verwijderen) via uw browser.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

AanbestedingsAdviesgroep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AanbestedingsAdviesgroep, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AanbestedingsAdviesgroep verstrekt. AanbestedingsAdviesgroep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM AanbestedingsAdviesgroep GEGEVENS NODIG HEEFT

AanbestedingsAdviesgroep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan AanbestedingsAdviesgroep uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG AanbestedingsAdviesgroep GEGEVENS BEWAART

AanbestedingsAdviesgroep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

AanbestedingsAdviesgroep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van AanbestedingsAdviesgroep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AanbestedingsAdviesgroep gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

AanbestedingsAdviesgroep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van AanbestedingsAdviesgroep bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan AanbestedingsAdviesgroep te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AanbestedingsAdviesgroep heeft hier geen invloed op.

AanbestedingsAdviesgroep heeft Google geen toestemming gegeven om via AanbestedingsAdviesgroep verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aanbestedingsadviesgroep.nl. AanbestedingsAdviesgroep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 BEVEILIGEN

AanbestedingsAdviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AanbestedingsAdviesgroep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AanbestedingsAdviesgroep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AanbestedingsAdviesgroep op via info@aanbestedingsadviesgroep.nl. Aanbestedingsadviesgroep.nl is een website van AanbestedingsAdviesgroep. AanbestedingsAdviesgroep is als volgt te bereiken:

Postadres:

Vestigingsadres:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Telefoon:

E-mailadres: