Minister Wiebes over besteding Klimaatenvelop 2019

In het regeerakkoord is een envelop van 300 miljoen euro per jaar (tot en met 2030) opgenomen ten behoeve van klimaat. Miniter Wiebes heeft het budget voor 2019 verdeeld. De voorkeur gaat uit naar demonstratie- en pilotprojecten die op termijn tot substantiële kosteneffectieve reductie kunnen leiden.

Related posts