Leernetwerk ICT: maak MVI een zaak van de hele organisatie

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is binnen ICT nog niet goed geland. Succesverhalen zijn zeldzaam en de verantwoordelijkheid blijft bij inkoop liggen. Met weinig aanleiding tot actie bij de rest van de organisatie, terwijl dat juist de sleutel tot succes is. Op 19 september 2018 waren Klaas van der Sterren (adviseur ICT-trajecten Rijkswaterstaat) en Esther van Bergen (Stichting Cenex Nederland) de dagvoorzitters voor de tweede leernetwerkbijeenkomst ICT. Belangrijk thema is de vurig gewenste organisatieverandering, die MVI een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen maakt.

Related posts