Defensie zoekt naar duurzaam wapenarsenaal

Hoe zorgt de Nederlandse krijgsmacht voor een wapenarsenaal dat weinig energie verbruikt, maar wel oorlogen kan winnen? Op woensdag 5 september 2018 sprak de vaste Kamercommissie voor Defensie hierover met diverse partijen uit het veld, waaronder een vertegenwoordiger van de NAVO. Waterstof lijkt een goede vervanger van fossiele brandstoffen.

Related posts