Interne Organisatie MVI: Met small wins op weg naar een circulaire economie

Voor het realiseren van de circulaire ambities bij de overheid wordt al gauw naar de afdeling Inkoop gekeken. Vanuit die functie kan het verschil gemaakt worden, zo is de gedachte. Maar het speelveld is uiterst complex, de praktijk weerbarstig en Inkoop kan het niet alleen. Circulair Opdrachtgeverschap vraagt van veel meer partijen een bijdrage. Het Leernetwerk Interne Organisatie MVI richt zich het komende half jaar op het delen van kennis en ervaringen bij het op gang brengen, organiseren en inbedden van circulair opdrachtgeverschap. Uitgangspunt hierbij is dat met kleine stappen – small wins – grote vooruitgang geboekt kan worden. De eerste bijeenkomst van het leernetwerk, op 2 juli 2018 in de Utrechtse Jaarbeurs MeetUp, levert al een flinke dosis nieuwe inzichten op

Related posts