Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor SAS-diensten boven de drempel

Voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) boven de drempel is er een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure, ook wel SAS-procedure genoemd. In samenwerking met de vakgroep Sociaal domein heeft PIANOo een handreiking opgesteld over deze procedure. Welke ruimte heeft u? Welke regels zijn van toepassing en welke niet? De handreiking biedt u een kader.

Related posts