Actieagenda Beter Aanbesteden: voortgang diverse acties en moties

In de actieagenda Beter Aanbesteden zijn acties opgenomen die zich richten op de problematiek van het clusteren van opdrachten en op het vergoeden van tenderkosten. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat informeerde op 5 juli 2018 de Kamer over de voortgang en het resultaat van beide acties.

Related posts