Gezocht: Aanbestedingen van voorbehouden opdrachten (artikel 2.82A)

Verschillende publieke organisaties wensen burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van overheidsopdracht. PIANOo is op zoek naar praktijkvoorbeelden voor haar website van voorbehouden opdrachten volgens artikel 2.82A van de Aanbestedingswet 2012.

Related posts