Kamer geïnformeerd over toekomst postmarkt

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte vrijdag 15 juni 2018 de keuzes van het kabinet voor de postmarkt bekend. Vanwege vele alternatieven die op verschillende markten worden aangeboden, verliest post haar unieke positie als communicatiemiddel. In deze Kamerbrief staat toegelicht hoe en welke uitgangspunten daarbij horen.  In het Regeerakkoord is onder meer afgesproken om de optie van aanbesteden van de Universele Postdienst (UPD) te laten onderzoeken.

Related posts