Praktijkvoorbeeld: Innoveren met de onderhandelingsprocedure

In 2030 -maar liever nog in 2025- moeten alle bussen in Amsterdam emissievrij zijn. Omdat alle bussen van GVB nu nog op diesel rijden, betekent dit dat er een innovatieslag nodig is. Na aanvankelijke interesse in het innovatiepartnerschap, koos het vervoerbedrijf uiteindelijk voor de mededingingsprocedure met onderhandeling als aanbestedingsprocedure. Hoe kwam het GVB tot dat besluit? Maarten Louwerse van het GVB Amsterdam licht het toe.

Related posts