3 oorzaken van faalkosten in aanbestedingen

“Faalkosten later in het inkoopproces zijn het ondergeschoven kindje van de inkooptheorie”, stelt Wouter Lohmann, senior consultant bij KPMG. “Vaak wordt in inkoopopleidingen een standaard grafiek gebruikt die laat zien hoeveel invloed je hebt op de kosten. Het idee is dat de invloed op de kosten afneemt hoe verder je in het inkoopproces komt. Dat klopt: de meest kostbare beslissingen worden aan de voorkant van het inkoopproces genomen. Maar de grafiek biedt geen informatie over potentiële faalkosten; die nemen niet evenredig af. Dit effect wordt vaak onderschat.”

Related posts