Rijk en markt werken samen aan doorontwikkeling SROI

Hoe kunnen we met inkoop de meeste sociale impact bereiken? Deze vraag heeft er toe geleid dat de rijksoverheid een nieuwe stap heeft gezet in haar social return inkoopbeleid. Per 1 januari 2018 is het beleid ‘Maatwerk voor mensen’ in werking getreden. Dit nieuwe beleid biedt ruimte voor meer maatwerk en experimenten in de vorm van proeftuinen.

Related posts