Mutual Learning Exercise: Financieringsmechanismes Innovatiegericht Inkopen

De Europese Commissie heeft het derde thematische rapport uit de Mutual Learning Exercise (MLE) over innovatiegericht inkopen gepubliceerd. Dit rapport beschrijft de redenen voor het financieren van innovatiegericht inkopen en maakt een uitsplitsing van de financieringsmechanismes voor het stimuleren van precommercieel inkopen, inkopen van innovaties en het opbouwen van competenties en vaardigheden. De MLE wordt geïnitieerd door de Europese Commissie, vanuit Nederland neemt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met PIANOo deel aan dit initiatief.

Related posts