Voortgang actieagenda Beter Aanbesteden

De kracht van Beter Aanbesteden is dat de acties opgesteld zijn voor en door partijen uit de praktijk. Alle betrokken partijen zijn voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van hun acties, aldus staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in haar kamerbrief over de voortgang van de actieagenda Beter Aanbesteden en de stand van zaken van de moties en gedane toezeggingen met betrekking tot het traject Beter Aanbesteden.  

Related posts