100 aanvragen voor pilots klimaatneutraal en circulair inkopen

Binnen 3 maanden kreeg de Rijksoverheid 100 aanvragen voor ondersteuning bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Decentrale overheden dienden 75 aanvragen in. Vanuit de Rijksoverheidsorganisaties kwamen er 25. De snelheid waarmee dit aantal is bereikt, laat zien dat het programma ‘Klimaatneutraal en circulair inkopen’ leeft binnen de overheid. Overigens is aanmelden nog steeds mogelijk.

Related posts